Nedenfor ses de skridt, som Epicent varetager i arbejdet med den enkelte pressekampagne – fra idé til omtale.

  1. Telefoninterview med relevant person hos jer
  2. Videre research, brainstorming og journalistisk idéudvikling hos Epicent
  3. Interviews med tredjepartskilder, for eksempel ekspertkilder, trendforskere eller organisationer
  4. Epicent fremsender første oplæg til nationalt pressekit
  5. Efter indarbejdelse af jeres feedback til regional/lokal master klargøres pressekits til regionale og lokale medier
  6. Personlig pitching/distribution af national version (tv, radio, web, dagblade, magasiner, SoMe-redaktører osv.)
  7. Personlig pitching/distribution til regionale/lokale medier (tv, radio, web, dagblade, SoMe-redaktører osv.)
  8. Opfølgning på de medier, der ikke kører historierne i første omgang, samt rapportering af realiserede omtaler
  9. Opfølgning på de webmedier, der kører historierne uden links, med henblik på aktivering af deeplinks til relevante landingssider på jeres website

Fast PR-konsulent

Som kunde hos Epicent får I tilknyttet en fast journalist, som er ansvarlig for den løbende eksekvering af jeres aftale.

Jeres faste kontaktperson varetager den løbende projektledelse. Konsulenten udarbejder årets foreløbige presseplan, og han eller hun bistår vedvarende og proaktivt med idéudvikling og vinkling af årets pressetemaer. Desuden er kontaktpersonen ansvarlig for dialogen med medierne på jeres vegne.

Vi tager ansvar

Jeres faste PR-konsulent har ansvaret for, at årets aftalte PR-kampagner afvikles.

Kontaktpersonen følger derfor løbende op med henblik på at sikre, at jeres aftale med Epicent udnyttes bedst muligt og giver optimalt udbytte.

Det indebærer også proaktiv sparring til at udnytte aktuelt opståede muligheder i medierne.

Læs mere her.

Comments are closed.