HVAD ER KRISEKOMMUNIKATION?

For de fleste organisationer er det væsentligt at identificere potentielle kriserisici samt udarbejde beredskabsplaner og foranstaltninger, der kan bidrage til at forebygge og afværge kriser. Desuden er det essentielt at sikre sig adgang til akut professionel hjælp, når lynet slår … Læs mere

HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI?

En kommunikationsstrategi er en virksomheds retningslinjer for, hvordan den vil håndtere daglig kommunikation, både internt og eksternt. Hvordan vil virksomheden eksempelvis kommunikere og agere i forhold til pressen, hvis man kommer i mediernes søgelys, eller internt i forbindelse med nye … Læs mere

HVORDAN SKRIVER MAN EN PRESSEMEDDELELSE?

Opskriften på pressesucces Mange organisationer og virksomheder gør brug af presseomtale til at få deres budskaber i medierne. Det kan eksempelvis være i forbindelse med produktnyheder, tendenser eller aktuelle arrangementer, som medierne ofte har interesse i at dække. En god … Læs mere