For de fleste organisationer er det væsentligt at identificere potentielle kriserisici samt udarbejde beredskabsplaner og foranstaltninger, der kan bidrage til at forebygge og afværge kriser. Desuden er det essentielt at sikre sig adgang til akut professionel hjælp, når lynet slår ned.

Løbende kriseberedskabs- og håndteringsaftaler indbefatter typisk en kritisk gennemgang af mulige issues, forslag til issues management, udarbejdelse af beredskabsplan samt årlig opdatering og servicetjek af virksomhedens kriseberedskab. Dertil mulighed for omgående hjælp, når en potentiel krise viser sig.

Det er essentielt, at man hurtigt og effektivt håndterer plus potentielt afværger negativ omtale i redaktionelle og sociale medier. I den forbindelse vil det ofte være relevant at indhente forebyggende rådgivning samt at gennemføre medietræning med henblik på kommunikation med alle de vigtigste stakeholders.

Efter en krise er det relevant at følge op med henblik på evaluering, læring og forandring. Herunder vurderes nye tiltag for at undgå dobbeltkriser og forebygge lignende situationer i fremtiden. Dette med udgangspunkt i erfaringer fra den aktuelt opståede situation.

Uddannelse og erfaring i krisekommunikation

Epicent har medarbejdere, som er specifikt uddannede i krisekommunikation. Vi har betydelig erfaring i issues management og krisehåndtering fra arbejde med nogle af Danmarks stærkeste brands, blandt andet inden for FMCG, healthcare, retailkæder og B2B.

Forebyg og foregrib kriser proaktivt

I stedet for passivt at vente på, at en krise eller shitstorm indtræffer, bør alle virksomheder løbende og proaktivt identificere potentielle issues. Det gælder navnlig organisationer, som er særlig eksponerede for kritik og negativ medieopmærksomhed. Eksempelvis i kraft af deres aktivitetsområder, størrelse eller branchetilhør.

Læs mere her.

Comments are closed.