Effektiv forebyggelse og håndtering af kriser

Epicent identificerer potentielle kriser i jeres virksomhed og hjælper med at udarbejde de beredskabsplaner og foranstaltninger, der skal til for bedst muligt at forebygge og afværge kriser. Og vi kan være tilgængelige i døgndrift med kompetent bistand, når lynet slår ned.

Epicents løbende kriseberedskabs- og håndteringsaftaler indbefatter en kritisk gennemgang af mulige issues, forslag til issues management, udarbejdelse af beredskabsplan samt årlig opdatering og servicetjek af virksomhedens kriseberedskab

Der er naturligvis mulighed for omgående hjælp, når en potentiel og akut krise viser sig. Vores hotline er åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året.

Vi hjælper vores kunder til hurtigt og effektivt at håndtere og potentielt afværge negativ omtale. Derfor tilbyder Epicent alle ydelser, som har relevans før, under og efter en krise. Ligefra forebyggende rådgivning og medietræning til kommunikation med alle de vigtigste stakeholders.

Efter forløbet tlbyder vi opfølgning med henblik på evaluering, læring og forandring. Eksempelvis anbefales nye tiltag for at undgå dobbeltkriser og forebygge lignende situuationer i fremtiden. Dette med udgangspunkt i erfaringer fra den aktuelt opståede situation.

Comments are closed.