En kommunikationsstrategi er en virksomheds retningslinjer for, hvordan den vil håndtere daglig kommunikation både internt blandt medarbejdere og ledelse, samt ud til omverdenen.

Det kan for eksempel være, hvordan virksomheden vil kommunikere og agere i forhold til pressen, hvis de kommer i mediernes søgelys, eller generelt nye tiltag i virksomheden, som for eksempel ved en ny kampagne. Kommunikationsstrategien skal altså være en klar plan for alt praktisk kommunikation, og være med til at sikre, at virksomhedens brand og værdier bliver bevaret igennem kommunikationen.

Den gode kommunikationsstrategi

Den gode kommunikationsstrategi kan være kompliceret og omfattende, hvis den skal opfylde virksomhedens kommunikationsmæssige mål, og gøre en forskel for måden der bliver kommunikeret. Der bør ligge mange analyser og research bag en effektiv kommunikationsstrategi.

Der er nogle vigtige elementer, som man bør tage stilling til, når man begynder udarbejdelsen af sin kommunikationsstrategi. Den første ting som skal gøres klart, er hvad målet med strategien er, og hvordan virksomheden skal nå disse mål. Det er nødvendigt at gøre dette klart fra start, så man efterfølgende kan se, om strategien har virket.

For at lave en god kommunikationsstrategi skal virksomheden have fastlagt de forskellige kommunikationskanaler, og lagt en strategi for, hvordan de skal kommunikere igennem de enkelte kanaler. Man kan for eksempel starte med at opstille alle virksomhedens kommunikationskanalerne, og dernæst fastlægge hvordan man vil præsentere sig selv gennem de forskellige kanaler. Dernæst skal det besluttes hvem i virksomheden, der er ansvarlig at kommunikationsstrategien bliver fulgt.

Ændringer i kommunikationsstrategien

En kommunikationsstrategi kan ændre sig i takt med, at der sker nogle ændringer internt i virksomheden eller i dens omgivelser. Det kan være i forbindelse med en ny ledelse, ændringer i organisationen, fyringer eller andet. Strategien kan i disse tilfælde være med til at bakke op, og skabe en forståelse for at noget ændrer sig i virksomheden. Det er derfor vigtigt, at virksomheden går sin kommunikationsstrategi igennem, og overvejer om den skal ændres i takt med at der sker ændringer.

Comments are closed.