En kommunikationsstrategi er en virksomheds retningslinjer for, hvordan den vil håndtere daglig kommunikation, både internt og eksternt.

Hvordan vil virksomheden eksempelvis kommunikere og agere i forhold til pressen, hvis man kommer i mediernes søgelys, eller internt i forbindelse med nye tiltag i virksomheden?

Kommunikationsstrategien skal være en klar plan for al praktisk kommunikation, der reflekterer virksomhedens brand og værdier.

Den gode kommunikationsstrategi

Den gode kommunikationsstrategi kan være kompliceret og omfattende, hvis den skal opfylde virksomhedens strategiske mål og gøre en forskel. Der bør derfor ligge analyse og research bag en effektiv kommunikationsstrategi.

Der er nogle vigtige elementer, som man bør tage stilling til, når man begynder udarbejdelsen af sin kommunikationsstrategi. Den første ting, som skal klarlægges, er målet med strategien, og hvordan virksomheden skal nå disse mål.

For at kunne udarbejde en dækkende kommunikationsstrategi skal virksomheden have fastlagt de forskellige kommunikationskanaler og lagt en plan for, hvordan man skal kommunikere. Man kan for eksempel starte med at opstille alle virksomhedens kommunikationskanaler og dernæst fastlægge, hvordan man vil præsentere sig gennem de forskellige kanaler. Dernæst skal det besluttes, hvem i virksomheden der er ansvarlig for, at kommunikationsstrategien bliver fulgt.

Ændringer i kommunikationsstrategien

En kommunikationsstrategi kan ændre sig, i takt med at der sker ændringer i omgivelserne eller internt i virksomheden. Det kan eksempelvis være i forbindelse med ledelsesmæssige eller organisatoriske ændringer. Strategien kan i disse tilfælde bidrage til at understøtte forandringerne. Det er derfor vigtigt, at man løbende gennemgår sin kommunikationsstrategi og overvejer, om den skal ændres i relation til interne eller eksterne forandringer.

Kontakt Epicent for sparring til jeres kommunikationsstrategi.

Comments are closed.